Antonia Lindell: Detalj från unik glasskulptur.

Glasakademin

Vad är Glasakademin?


Glasakademin är en organisation för svenska glaskonstnärer. Glasakademin verkar för att sprida information, inspiration och kunskap om det svenska studioglaset. De runt hundra medlemmarna visar på en stor bredd, här finns de flesta tekniker och uttryck representerade.

Glasakademin erbjuder en mötesplats på Internet för såväl yrkesverksamma glaskonstnärer som alla andra intresserade av experimentellt och konstnärligt gestaltat glas. Hemsidan ger en presentation av medlemmarna och av organisationens verksamhet och stadgar. Vi publicerar också nyheter inom glasvärlden med referat från kongresser, utställningar, utmärkelser och andra aktuella händelser. Vi lägger också stor vikt vid att erbjuda ett kontinuerligt uppdaterat glaskalendarium.

Se vår senaste utställning på Craft Week 2021

https://craftweek.glasakademin.se/

Vad är RSS?

StockholmCraftweek 2021

Konstnärer (visa alla)