GLASKLART - Glaspedagogisk konferens

Välkommen till en konferens kring ett glaspedagogikprojekt i Glasriket. The Glass Factory, Boda glasbruk, kl. 9.00 - 16.30, 11 december 2014.

Ur programmet: Inledning i Hyttan. Presentation av Glaspedagogik*. 

Ulla Wiklund, "När kulturen knackar på skolans dörr - om skolans eget kulturuppdrag i Lgr 11".
Olle Zandén, "Makten över skolkulturen - om subjektivitet, omdöme och professionalism i estetiskt grundad undervisning".
Anna Livén West, Kulturrådets satsning på barn och unga.
Årets RELEVANT-utmärkelse.

*Glaspedagogik är ett treårigt projekt som stödjer ett utforskande och gränsöverskridande arbetssätt
kring glas. The Glass Factory och Bjurbäcksskolans högstadium i Emmaboda vill genom sitt samarbete i
projektet inspirera konferensdeltagarna till samverkan där kulturarvet utgör en resurs i undervisningen.


Anmäl dig nu! Anmäl dig genom länken: www.emmaboda.se/glasklart. Senast den 3 december.

Avgift:
195 kronor/person. Begränsat antal platser.

Plats: The Glass Factory, Storgatan 5, Boda Glasbruk, www.theglassfactory.se

Info: Maja Heuer, maja.heuer@emmaboda.se, 0471-249220, Helen Eklund, helen.eklund@emmaboda.se, 0471-249218


GLASKLART!

 

Publicerad: 14-11-09 17:19
av Kristin Rapp

Bookmark and Share