Foto: Micke Rutberg

Foto: Micke Rutberg

Glas, bild och ljudinstallation

100 MIGRATORY - en lokalt och globalt förankrad installation om ursprung av Monica L. Edmondson

Inifrån den viktiga varma samiska kärnan av livet gestaltas en glas, bild och ljudinstallation.
Berättelsen om vikten av att våga resa ut från tryggheten för att skapa en förståelse och ödmjukhet inför det okända.

Läs mer på
100migratory.wordpress.com

 

Publicerad: 12-01-22 17:51
av Kristin Rapp

Bookmark and Share