Läs om Monica L Edmondson

Läs om Monica L Edmondson i Tidskriften Svenskt Konsthantverk nr.4/09 ute nu. Finns att beställa genom www.svensktkonsthantverk.se (lösnummer 79:- plus porto).

Även artikel i sista numret av Samefolket nr. 11-12 2009.

Publicerad: 10-01-25 15:38
av Kristin Rapp
Kategorier:

Bookmark and Share