Ny utställning på The Glass Factory

31/5-1/8 ANNA-LINDA GABRIEL

 

31/5-1/8

ANNA-LINDA GABRIEL

"NOTE TO SELF "


NOTE TO SELF – Anna-Linda Gabriel

Föremål blir en del av våra liv. Vissa varsamt omhändertagna andra omedvetet utvalda. Varför samlar vi på det vi gör? Är objekten där som fysiska påminnelser om vem du är eller vem du vill vara? Är de sparade för att bevisa något eller har de blivit kvar för att hjälpa oss att läka?

I utställningen Note to Self utforskar Anna-Linda Gabriel relationen mellan hennes konstnärskap och ett undermedvetet samlande. Genom att återvända till tidigare konstverk kartlägger hon de mest framträdande meddelanden som hon har lämnat i de föremål hon skapat under 22 år. Genom en serie installationer som gestaltar dessa meddelanden kan besökaren ta del av ett taktilt, interaktivt landskap skapat för att påminna betraktaren och sig själv om att ge utrymme för närvaro, hopp, öppenhet, utforskande, lekfullhet och drömmar i en allt mer accelererande värld.

Anna-Linda Gabriel intresserar sig för mänsklighetens natur och vår relation till naturen. Med glaset som redskap har hon utvecklat en praktik som omfamnar både objektsbaserade utställningar, pedagogiska möten och multidisciplinära konstprojekt. Anna-Linda är född i Norge, har en filippinsk far och norsk-italiensk mor och bor nu med egen familj i Småland sedan 2002. Hon är utbildad inom glashantverk på Glasskolan i Kosta och inom design och kulturhistoria vid Linné universitetet.

NOTE TO SELF – Anna-Linda Gabriel

Why do we collect the things we do? Objects stay with us, sometimes unintentionally, sometimes carfully chosen. Do we collect them as physical reminders of who we are? Are they indicators

of whom we want to be or can they help us heal?

In the exhibition Note to Self, Anna-Linda Gabriel weaves a tactile landscape and connects her intuitive desire to save something with her practice of art making. By reinvestigating previous work and other collected objects from the past, she maps some of the most dominant messages which she has left within her pieces over 22 years.

Through a series of installations that reassemble theese messages, the visitor can enter and explore the objects as a body of work made to remind the visitors and herself to make room for presence, hope, sharing thoughts, exploring, playfullness and dreams, in an accelerating time.

Anna-Linda Gabriel is interested in the nature of man and mans relation to nature. She uses glass as her primary tool in object based exhibitions, pedagogic encounters, and multidiciplinary art projects. Anna-Linda was born in Norway, to a filipino father and a norwegian-Italian mother. She is trained in glassblowing at Kosta Glass School and educated in design and cultural heritage at Linné University. Her studio and family has grown in the countryside of Småland since 2002

Publicerad: 21-05-23 17:17
av Sylvia Neiglick

Bookmark and Share