Anna Carlgren

Slipning

Många glasprodukter slipas innan de är färdiga. Slipningen kan ändra glasets form, funktion och utseende. Det kan gälla att fasa av en kant, plana en botten eller slipa fram ett optiskt mönster där ljuset reflekteras i glasytans olika vinklar.

Slipning görs med en slipmaskin som håller en roterande slipskiva. Slipskivor kan ha slipkorn av kiselkarbid eller diamant och finns i olika grovlekar och form. Skären i glaset påverkas av slipmedlet, hur hårt glaset pressas mot slipskivan, vilken vinkel man använder och hastigheten på slipskivan.

Vid slipning kan olika slipskivor och tekniker kombineras, t ex oliv-, fasett-, briljant- och diamantslipning. Slipskären varieras genom användning av slipskivor med olika kantprofil. Den kan t ex vara vinkelformad, rak, rund eller sned.

Då man slipar börjar man med att märka upp mönstret på glaset. Glaset slipas sedan i ett antal steg. Först grovslipas det, dvs "mycket" glas tas bort på kort tid med hjälp av ganska grova korn på slipskivan. För att underlätta arbetet används slipmedel om detta inte redan finns inbakat i skivan. Hela tiden kyls skivan med vatten för att glaset inte ska överhettas och för att bli av med det glas som slipas bort. Därefter finslipas glaset med en slipskiva med finare korn. Mönstret som bildats är helt matt. För att få en glansig glasyta igen kan glaset poleras med polermedel med en polerskiva av t ex kork eller filt.

Bookmark and Share