Bli medlem

Ansökan om inträde i Glasakademin

För att bli medlem måste du skicka in en ifylld ansökningsblankett. Blanketten laddar du hem genom att klicka på länken nedan (blanketten för 2017 gäller även 2018).

Ansökan måste kompletteras med skriftliga rekommendationer samt motivering från två medlemmar i Glasakademin.

Skicka den ifyllda blanketten med brev (ej e-post) så att den är styrelsen tillhanda senast 1 månad innan årsmöte.

Datum för årsmöte 2018 är 24 mars, sista ansökningsdag 24 februari.

 

 

Bookmark and Share