Bli medlem

Ansökan om inträde i Glasakademin

För att bli medlem måste du skicka in en ifylld ansökningsblankett. Blanketten laddar du hem genom att klicka på länken nedan.

Ansökan måste kompletteras med skriftliga rekommendationer samt motivering från två medlemmar i Glasakademin.

Skicka den ifyllda blanketten med brev (ej e-post) så att den är styrelsen tillhanda senast 1 månad innan årsmöte.

Datum för årsmöte 2017 är 20 maj, sista ansökningsdag 20 april.

 

 

Bookmark and Share