Ulla Forsell, fat Gul Ros, detalj

Ulla Forsell, fat Gul Ros, detalj

Glasutställning på Läckö Slott

8/06 2019–25/08 2019

"Tankar i glas"
- Konstglas från 1960 till idag

Glaskonsten i Sverige har i över hundra år varit blomstrande och tidvis nått internationellt erkännande. Under de första decennierna var det glasbruken som styrde denna utveckling. Konstnärerna arbetade fram nya former dekorer och tekniker. Därefter förverkligade de glasobjekten tillsammans med hyttpersonalen. Det nära samarbetet mellan glasblåsarna och konstnärerna skapade unika förutsättningar för den höga kvalitet, både vad gällde hantverket och den konstnärliga verkshöjden.

På 1960-talet blev konstnären och glasblåsaren ofta samma person, då många glasformgivare arbetade i egna ateljéer och studioglashyttor. Därigenom hade de en annan frihet att experimentera med fokus på det konstnärliga uttrycket istället för ekonomi och marknadsandelar. Från att tidigare ha utgått från kärlet blir glasen nu allt med skulpturer.

Idag är det de enskilda glasformgivarna, som helt står för innovationer och utforskar nya vägar inom konsten.

I denna utställning visas unikt konstglas av ca 50 konstnärer ur Nationalmuseums omfattande samling av modern glaskonst från 1960 och framåt. Inför denna utställning har de nu levande konstnärerna ombetts formulera sina tankar i ord.


Deltagande glaskonstnärer:

Esme Alexander, Monica Backström, Paula Bartron, Katrina Berglund, Lena Bergström, Matz Borgström, Åsa Brandt, Anna Carlgren, Gunnar Cyrén, Erik Dietman, Brita Flander, Ulla Forsell, Mafune Gonjo, Paul Grähs, Lars Hellsten, Margareta Hennix, Ulrica Hydman-Vallien, Erik Höglund, Annika Jarring, Ditte Johansson, Åsa Jungnelius, Anna-Lena Kauppi, Catharina Kippel, Matti Klenell, Simon Klenell, Fredrika Linder, Agneta Linton, Mårten Medbo, Irina My, Richard Rackham, Martti Rytkönen, Ingegerd Råman, Gunnel Sahlin, Benjamin Slotteröy, Per B Sundberg, Caroline Södergren, Eva Ullberg, Claes Uvesten, Bertil Vallien, Ann Wolff, Ann Wåhlström samt Catharina Åselius Lidbeck.

http://www.lackoslott.se/arets-utst%C3%A4llning.aspx

 

Bookmark and Share