New Scandinavian Glass

8/11 2018–22/12 2018

Vessel Gallery, London

Utställningen är en presentation av 25 nya och etablerade skandinaviska glaskonstnärer.

Bland utställarna finns två Glasakademimedlemmar, Fredrik Nielsen och Peter Hermansson.

www.vesselgallery.com

Bookmark and Share