Annette Sviberg Krahner

Granne med Flygsfors glasbruk i Nybro kommun sedan början på 70–talet. Fram till 2010 i huvudsak aktiv som formgivare med hjärtat i svensk glasindustri.

Sedan 2010 jobbar jag fritt konstnärligt i olika material med fokus på glas och keramik under begreppet »INSTAR« – en skarv i livet, ett skifte, ett nytt sätt att tänka och för mig att förhålla mig till verkligheten, tingen och förgängligheten.
Här visar jag några bilder från installationen »Den allvarsamma leken« från 2016 som hade alltings förgänglighet som grundtema.

Sedan dess har jag arbetat vidare och visar även delar ur serien »Fragile Circel«. Temat är skörhet. Ett begrepp närbesläktat med förgänglighet och som associeras likaväl till metafysiska frågor som till materialet glas. Cirkeln som symbol står för evighet, helhet och rörelserna i naturen och dess cykler.
I alla verken har jag medvetet jobbat med att dra materialets och formernas utsatthet till det yttersta. De spår av »lagningar« som finns är medvetet tillagda just för att understryka att det sköra och icke perfekta alltid bidrar till något mer.
– En parallell till våra människoliv.

 
Bruksvägen 7 380 40
Orrefors


Instagram  Sviberg_Krahner
www.konstikalmarlan.se/konstnar/annette-sviberg-krahner/

www.infoform.se

www.konsthantverkscentrum.org/medlem/Annette-Sviberg---Krahner
4

Bookmark and Share