»Den allvarsamma leken« - Fragil Circles - Hålet i väggen
Foto: Jonas Andersson

Annette Sviberg-Krahner

annettekrahner@gmail.com
infoform.se
0706187784

Granne med Flygsfors glasbruk i Nybro kommun sedan början på 70–talet. Fram till 2010 i huvudsak aktiv som formgivare med hjärtat i svensk glasindustri. Sökte och fick patent 2006 på en förgänglig glasmassa anpassad för askurnor.


Sedan 2010 jobbar jag fritt konstnärligt i olika material med fokus på glas och keramik under begreppet »INSTAR« - en skarv i livet, ett skifte, ett nytt sätt att tänka och att förhålla mig till verkligheten, tingen och förgängligheten. 

Visar  här några bilder från installationen »Den allvarsamma leken« från 2016 med förgänglighet som grundtema. Samt delar ur serien »Fragile Circles«. Temat är skörhet.Ett begrepp närbesläktat med förgänglighet som associeras likaväl till metafysiska frågor som till materialet glas. Cirkeln som symbol står för evighet, helhet och rörelserna i naturen och dess cykler.

Materialets och formernas utsatthet är dragna till det yttersta. De spår av »lagningar« som kan finnas är medvetet tillagda just för att understryka att det sköra och icke perfekta alltid bidrar till något mer - en parallell till våra människoliv.

 Instagram  Sviberg_Krahner
www.konstikalmarlan.se/konstnar/annette-sviberg-krahner/

www.infoform.se

www.konsthantverkscentrum.org/medlem/Annette-Sviberg---Krahner

Skicka ett meddelande till Annette Sviberg-Krahner
Bookmark and Share