(o)Sammanhängande II        Foto: P. Davies

Camilla Caster

camilla.caster@skidbacken.se
070-23 39 463

Jag arbetar skulpturalt i ugnsgjutet och blåst glas. Verkar gärna i det offentliga rummet. Intresserar mig för rumsliga problem och ser skulpturala lösningar. Jag reflekterar över vardagslivet och laddar mina objekt med berättelser, ofta till synes enkelt men saker och ting är inte alltid vad man tror vid första anblicken. Arbetar ärligt och innerligt med fokus på det mänskliga/relationer. Naturen ger kraft och arbetsglädje. Ord/ordlekar är också viktiga.

Skicka ett meddelande till Camilla Caster
Bookmark and Share