Skymingstillstånd. Installation, gjutet glas. 2014

Ellen Malmgard

mail@ellenmalmgard.com
www.ellenmalmgard.com
0703735264

Jag arbetar med frågor kring liv och förgänglighet, naturens uppbyggnad och struktur som en reflektion och avspegling av människans inre landskap. I mitt gestaltningsarbete kombinerar jag olika medium och material. Såväl skulpturer som foto- och blidverk samverkar vid utställningar. Här spelar även ljus och ljud en viktig roll för skapandet av en miljö som avspeglar de tankar och känslor jag vill förmedla. 

Skicka ett meddelande till Ellen Malmgard
Bookmark and Share