Cactusgarden

Jan Lambert Kruse

www.jankruse.com

Jan Lambert Kruse

Bor och arbetar i Stockholm

Jag gör skulpturer i glas och järn.

Utbildad på konstfack

Separat utställningar

2009 Galleri KHVC, Örebro

2009 Gallery Johanssen, Berlin

2006 Konsthallen Not Quite

2006 Magasinet Strömbacka Bruk

2005 Galleri Lerverk, Göteborg

Skicka ett meddelande till Jan Lambert Kruse
Bookmark and Share