Storblomskrona, friblåst monterat

Jonas Rooth

www.rooth.se
0414 71411

Förhållningssättet till mitt arbete har alltid grundat sig på en lust för färg och form och en stark vilja att se hur långt jag kan sträcka mina uttryck. Det typiska för mina arbeten är att de är sammansatta av flera separata delar.

Tiden från det sena 1700 talet fram till art nouvoue är en period vars form och arkitektur består av en stram grundform som man har tillåtit sig att utsmycka.

Naturen har alltid haft en plats hos mig. Den innehåller skönheten, något som vi lätt känner igen men som ofta kan vara svårt att fånga. Naturen har  mitt i sin skönhet en förmåga att framstå som hotfull och farlig.

Människan har alltid haft ett önskan att samla. ”Av naturen gjort” har sitt ursprung i behovet att ta från naturen för att skapa, arrangera och gestalta. Korgar, burar och andra objekt får representera denna strävan.

Skicka ett meddelande till Jonas Rooth
Bookmark and Share