Skanska, Universitetsholmen, Malmö
"Sommaren 2006"

Sirkka Lehtonen

www.ahlinlehtonen.se
070 7557310

AHLIN & LEHTONEN

I huvudsak arbetar vi med konstglas i arkitektur, med uppdrag från och i samarbete med arkitekter, i gränslandet mellan konst, konsthantverk, formgivning och arkitektur.

Sedan 1980 har vi utvecklat nya tekniker för hantverksmässig och industriell bearbetning av planglas för konstnärliga och arkitektoniska ändamål.

I våra utställningar söker vi andra uttrycksformer, ett annat sätt att uppleva och se på glaset, att främmandegöra materialet.


Ett urval uppdragsgivare sedan millennieskiftet: AP-Fonder, AstraZeneca, Drott, Ge Real Estate, HSB, Karolinska Sjukhuset, Kungliga Myntkabinettet, Nordea, Polisen, Q-Med, Sahlgrenska Sjukhuset, Svenska Kyrkan, Svenska ambassaden i New Delhi, Sveriges Riksdag, Teknikföretagarna, Universitetssjukhuse i Linköping, Uppsala Läns Landsting, Vårdföbundet, Yran & Storbraaten Architects AS…

http://www.ahlinlehtonen.se/

Skicka ett meddelande till Sirkka Lehtonen
Bookmark and Share