Utställning på The Glass Factory

 

31/5-1/8
ANNA-LINDA GABRIEL
"NOTE
TO SELF "

NOTE TO SELF – Anna-Linda Gabriel

Föremål blir en del av våra liv. Vissa varsamt omhändertagna andra omedvetet utvalda. Varför samlar vi på det vi gör? Är objekten där som fysiska påminnelser om vem du är eller vem du vill vara? Är de sparade för att bevisa något eller har de blivit kvar för att hjälpa oss att läka?

I utställningen Note to Self utforskar Anna-Linda Gabriel relationen mellan hennes konstnärskap och ett undermedvetet samlande. Genom att återvända till tidigare konstverk kartlägger hon de mest framträdande meddelanden som hon har lämnat i de föremål hon skapat under 22 år. Genom en serie installationer som gestaltar dessa meddelanden kan besökaren ta del av ett taktilt, interaktivt landskap skapat för att påminna betraktaren och sig själv om att ge utrymme för närvaro, hopp, öppenhet, utforskande, lekfullhet och drömmar i en allt mer accelererande värld.

Anna-Linda Gabriel intresserar sig för mänsklighetens natur och vår relation till naturen. Med glaset som redskap har hon utvecklat en praktik som omfamnar både objektsbaserade utställningar, pedagogiska möten och multidisciplinära konstprojekt. Anna-Linda är född i Norge, har en filippinsk far och norsk-italiensk mor och bor nu med egen familj i Småland sedan 2002. Hon är utbildad inom glashantverk på Glasskolan i Kosta och inom design och kulturhistoria vid Linné universitetet.

 

https://www.theglassfactory.se/utstallningar/utstallningar/2021-04-01-31-5-1-8-anna-linda-gabriel--note-to-self-.html

 

 

Bookmark and Share